پیام های بهداشتی مهم!
توسط : aliyoungi

ـ از ظروف پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

ـ بطری های آب پلاستیکی را در فریزر قرار ندهید.

ـ از لفافه و پوشش پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

پنج شنبه 27/10/1386 - 19:40
پسندیدم 0
UserName