دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

ایا می دانستید که هورمون PYY مسئول چاقی است . در تحقیقات مشخص شده است که میزان این هورمون در افراد چاق یک سوم افراد معمولی است و چنانچه این هورمون به افراد چاق تزریق شود اشتهای انان کاهش می یابد .

آیا میدانستید که شن خیس از شن خشک سبکتر است. 

پنج شنبه 27/10/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName