آب را به روى فرزندان پیغمبر مى بندند!
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

آب را به روى فرزندان پیغمبر مى بندند! 

طبرى از قول حمید بن مسلم ازدى آورده است : نامه اى از جانب عبیدالله زیاد به عمر رسید كه مضمون آن چنین بود:

اما بعد. بین آب ، و حسین و یارانش حایل شو، و مگذار حتى یك قطره از آن به كامشان برسد؛ همان طور كه با پرهیزگار پاك سرشت مظلوم ، امیرالمؤ منین عثمان رفتار شده است !

در اجراى این دستور، عمر سعد مقرر داشت تا عمرو بن حجاج با پانصد سوار تحت فمران خود بركنار گذرگاه آب فرات موضع بگیرند و نگذارند یك قطره از آب به حسین و یارانش بسد! این فرمان سه روز پیش از شهادت امام صادر و به اجرا گذاشته شد.

در این هنگام ، عبدالله بن حصین ازدى ، از قبیله بجیله ، روى به امام كرد و بانگ برداشت :

این آب را مى بینى كه چون آسمان صاف و زلال است ، به خدا سوگند یك قطره از آن را نخواهید چشید تا از تشنگى بمیرید!

امام در پاسخ او چنین دعا كرد: بارخدایا! او را بر اثر تشنگى بمیران و هرگز نیامرز!

حمید بن مسلم مى گوید: پس از ماجراى كربلا، عبدالله بیمار شد و من روزى به عیاتش رفتم . قسم به خدا كه من خود مى دیدم كه به سبب آن بیمارى آن قدر آب مى نوشید كه از حال مى رفت و شكمش خیلى از آب پر مى شد. آن وقت آنچه را كه نوشیده بود بالا مى آورد و بار دیگر آب مى خواست و مى نوشید و چون خیك پر از آب مى شد و بالا مى آورد و هرگز تشنگیش كاسته نمى شد. و در همین حال بود تا به سبب تشنگى جان داد!

پنج شنبه 27/10/1386 - 18:50
پسندیدم 0
UserName