تاثیر شفاعت امام هلی (ع)
توسط : javad nadi
چون نامه جرم مابه هم پیچیدند بردند وبه میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه مابود ولی مارا به محبت علی بخشیدند
پنج شنبه 27/10/1386 - 17:23
پسندیدم 0
UserName