چهار هزار ملك
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود :

« چهار هزار ملك غبار آلوده كنار قبر حسین هستند ، تا قیامت بر او گریه مى كنند ، سرپرست آنان فرشته ایست بنام منصور ، زائرى به جانب زیارت نمى رود مگر این كه او را استقبال مى كنند ; و وداع كننده اى با او وداع نمى كند مگر این كه او را مشایعت كنند ; بیمار نمى شود مگر این كه او را عیادت مى نمایند ; نمى میرد مگر این كه بر جنازه اش نماز مى خوانند و پس از مرگ او برایش استغفار مى كنند »

برگرفته از کتاب با كاروان نور به نویسندگی استاد حسین انصاریان

پنج شنبه 27/10/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName