نگین بلا
توسط : mandegary

این وادی ز نگین بلا رشك جنان است

گلگون كفنان لاله رخان نیست كم اینجا

پنج شنبه 27/10/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName