دانستنی ها
توسط : kavire_teshne

فقط0/030 از مارهای دنیا سمی اند.

ملکه موریانه 50 بار بزرگتر از جفت خود است.

مار<آناکوندا>تنها نمونه ی افعی است که بچه می زاید.

اسب ماده 30 دندان و اسب نر 36 دندان دارد.

پنج شنبه 27/10/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName