جنان عاشق توست
توسط : mandegary

به جنان عاشق از آنم كه جنان عاشق توست

ورنه با چون تو چه كارم به جنان است حسین

پنج شنبه 27/10/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName