حسینی بــاش
توسط : soroosh123
قیامت بی حسین غوغا ندارد , شفاعت بی حسین معنا ندارد , حسینی باش كه در محشر نگویند , چرا پرونده ات امضا ندارد.
پنج شنبه 27/10/1386 - 10:39
پسندیدم 0
UserName