استاندارد
توسط : poursorkh

استاندارد

اندازهٔ معمول هر چیز را که بر پایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی مبنا و پیمانه اندازه‌گیری درنظر گرفته شده را استاندارد می‌گویند.

معمولاً برای بسیاری از کالاها، مواد و مفاهیم یک نمونهٔ استاندارد در نظر گرفته شده است و بقیه مواد یا مفاهیم موجود را با نمونه استاندارد خودش سنجیده و اندازه‌گیری کمیتی یا کیفیتی می‌کنند.

برای نمونه برای درازا، جرم و دیگر واحدهای اندازه‌گیری "استانداردهای اولیه‌"ای تعیین شده که در آزمایشگاه‌های ویژه یا سازمان‌های استاندارد نگهداری می‌شود.

در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند و به نام سازمان استاندارد معروف است.

در ایران موسسه مرجع برای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است

اولین بار سازمان استاندارد در سال 1947 تاسیس شد.

پنج شنبه 27/10/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName