تیتراژ آغازین سریال باغ مظفر
توسط : poursorkh

 
» ترانه سرا : ملک اشعرا بهار
» آهنگساز : بهرام دهقانیار
» تنظیم کننده : بهرام دهقانیار


ز من نگارم عزیزم ،خبر ندارد
به حال زارم حبیبم، نظر ندارد
خبر ندارم من، از دل خود
دل من از من ،عزیزم خبر ندارد
دل من از من، عزیزم خبر ندارد

كجا رود دل عزیز من ، آخ كه دلبرش نیست
كجا رود دل عزیز من ، آخ كه دلبرش نیست
كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد
كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق
امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق
كه غیر خونه ه جگر ندارد
كه غیر خونه ه جگر ندارد

كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد
كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد


پنج شنبه 27/10/1386 - 10:10
پسندیدم 2
UserName