خبر حضرت رسول اكرم (ص) از شهادت امام حسین (ع)
توسط : fgf

حضرت رسول اكرم صلى الله علیه و آله در منزل ام سلمه بود، فرمود: نگذار كسى داخل شود، حسین علیه السلام آمد زمانى كه طفل بود ام سلمه نتوانست جلو او را بگیرد، حسین علیه السلام بر جدش وارد شد دید حسین علیه السلام بر بالاى سینه پیامر صلى الله علیه و آله قرار گرفته است و حضرت رسول گریه مى كند ام سلمه سبب گریه حضرت را پرسید؟
حضرت فرمود: اى ام سلمه ، جبرئیل به من خبر داد كه حسین تو كشته مى شود، این تربت را هم به تو بدهم در نزد تو باشد كه جبرئیل برایم آورده است در شیشه اى بگذار، زمانى كه خون شد آن وقت حسین من كشته مى شود

 احقا الحق ،ج 11 ،ص 360

پنج شنبه 27/10/1386 - 9:34
پسندیدم 0
UserName