گناه
توسط : sinashz1992
 

به دنبال گناهی هستم  که مجازاتش تبعید قلب تو باشد        

پنج شنبه 27/10/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName