صلوات
توسط : shakoor110

گفتم که خدا مرا حیاتی بفرست.

طوفان زده ام ، راه نجاتی بفرست .

فرمود : که با زمزمه یا مهدی  

  نذر گل نرگس صلواتی بفرست . 

پنج شنبه 27/10/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName