آشنایی با بزرگان
توسط : mohsen_yahoo

رنه دکارت

این فیلسوف مشهور فرانسوی در سال 1965 میلادی متولد شد.او علوم ریاضی،طب،منطق و فلسفه را فرا گرفت.مبنای تفکرات فلسفی اش بر پایه "شکیات"می باشد و علاقه بسیاری به بحث و جدل در امور فلسفی داشت.در سال 1650 درگذشت.مهمترین آثار فلسفی او،تفکرات و روش به کار بردن عقل می باشد.

چهارشنبه 26/10/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName