بهشت
توسط : Hamsaye

الهی، گلهای بهشت در پای عارفان خار است، جوینده ی تو را با بهشت چه کار است؟

خواجه عبدالله انصاری

چهارشنبه 26/10/1386 - 22:43
پسندیدم 0
UserName