حضرت سلیمان علیه السلام و كربلا
توسط : fgf

سلیمان بن داود علیه السلام بر فرش خود مى نشست و در هوا سیر مى كرد.
روزى گذرش به زمین برسید باد فرش ، او را سه بار روانه كرد و برگردانید و سلیمان ترسید از در آمدن به زمین ، باد ساكت شد، به سرزمین كربلا نزول كرد.
سلیمان به باد گفت : چرا ساكت شدى ؟
باد گفت : در این سرزمین حسین علیه السلام كشته مى شود سلیمان گفت : حسین كیست ؟
گفت : سبط محمد مختار صلى الله علیه و آله و پسر على كرار.
گفت : قاتلش كه باشد ؟
گفت : لعن انس به دعایش آمین گفته ، باد ورزید و فرش را برداشت.

ریان بن شبیب از حضرت امام رضا علیه السلام نقل مى كند كه ایشان فرمود: اى پسر شبیب اگر خوش باشى ، به سكونت قصرهاى بهشتى با پیغمبر صلى الله علیه و آله ، لعن كن به كشندگان امام حسین علیه السلام

الدار المنفصود، ص 151.

چهارشنبه 26/10/1386 - 22:14
پسندیدم 0
UserName