فضیلت گریستن بر حسین (ع )

امام على (ع ):

در روز قیامت همه چشمها گریانند و هیچ چشمى خواب ندارد,

 مگر آن چشمى كه خـداونـد آن را بـه كـرامـت خـود اختصاص داده و براى هتك حرمت حسین و خاندان محمد(ع ) گریسته باشد.

چهارشنبه 26/10/1386 - 21:44
پسندیدم 0
UserName