تکرار نشدن کربلا در تاریخ
توسط :

یا حسین چه قدر زیبا تاریخ وکربلا را با رشادت خود واهدای بهترین های خود نگاشتی ودیگر کسی نخواهد توانست این گونه شهامت و از خود گذشتگی نشان دهد .چرا که هر چه را که در کربلا مشاهده می کنیم تک وزیبا است .از یاران نمونه واز جان گذشتگی هایشان سخن قاصر است. از کوچکترین یارت یعنی علی اصغر تا سالخوردگانی چون حبیب بن مظاهر هر کدام دنیایی از معرفت ورشادت هستند پس چگونه با این همه زیبایی تاریخ کربلا تکرار شود .به جهت این همه زیبایی است که کربلا ماندگار شده است .

چهارشنبه 26/10/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName