لعنت بر قاتل امام حسین
توسط : fgf

اوى كسى كه لعنت بر قاتل امام حسین علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام بود و امر كرد فرزندان خود را عهد و پیمان از ایشان گرفت كه پیوسته او را لعنت كنند.
پس از آن حضرت موسى علیه السلام او را لعنت كرد و امت خود را به آن امر كرد، سپس داود علیه السلام او را لعنت كرد و بنى اسرائیل را امر نمود كه لعنت كنند یزید را سپس حضرت عیسى (ع) لعنت كرد و بسیار مى گفت بنى اسرائیل را كه لعنت كنند بر قاتلان حسین علیه السلام اگر زمان او را دریافتند در خدمت او جهاد كنید كسى كه با او شهید شود چنان است كه با پیامبر صلى الله علیه و آله شهید شده است

كشف الغمه ، ج 2، ص 179، دمعه الساكبه ، ص 272.

چهارشنبه 26/10/1386 - 20:40
پسندیدم 0
UserName