مطلع شدن حضرت ابراهیم (ع) بر مصایب امام حسین (ع)
توسط : fgf

تفسیر فرات به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه آن حضرت در تفسیر آیه (فنظر نظرة فى النجوموم) فرمود: حضرت ابراهیم حساب نمود و به علم نجوم نظر فرمود: مطلع گردید بر مصایب امام علیه السلام حسین علیه السلام كه در زمین كربلا رخ مى دهد فرمود:
من ناخوش هستم براى مصیبتى كه بر حضرت امام حسین علیه السلام وارد خواهد شد

همان ، ص 34.

چهارشنبه 26/10/1386 - 20:36
پسندیدم 0
UserName