خاصیت انار
توسط : shakoor110

دم کرده پوست انار گلودرد را تسکین میدهد

انار برای التهاب معده مفید است

چهارشنبه 26/10/1386 - 20:27
پسندیدم 0
UserName