پستاندار
توسط : shakoor110
 

بزرگترین دوزیستان : در میان دوزیستان بزرگترین آن ها سمندر غول آسای چینی( Andrias davidianus ) است این دوزیست در رودهای سرد کوهستان های شمال شرقی ، مرکزی و جنوبی چین و مرداب های اطراف آن ها زندگی می کند. طول متوسط یک دوزیست بالغ 14/1 متر و وزن آن بین 25 تا 30 کیلوگرم است نمونه ی بزرگ شکار شده طولی برابر 80/1 و وزنی برابر 8/64 کیلوگرم داشته است.

کوچکترین سمندر: سمندر پیگمی که در ایالت های تنسی ، کارولینای شمالی و ویر جینیا یافت می شود کوچکترین نوع خود می باشد. اندازه ی نمونه های بالغ این سمندر بین 68/3 تا 08/5 سانتی متر است.

چهارشنبه 26/10/1386 - 20:13
پسندیدم 0
UserName