جانداران
توسط : shakoor110

 

کوچکترین ماهی ها: کوتاه ترین ماهی دریا و کوتاه ترین مهره دار شناخته شده ماهی گبی(Trimmatom nanus) بومی مناطق مرکزی اقیانوس هند است . طول متوسط ماهی های نر 85/0 سانتی متر و طول متوسط ماهی های ماده 89/0 سانتی متر گزارش شده است. کوتاه ترین و سبک ترین ماهی آب شیرین ماهی گبی نوع پیگمی  است. این ماهی بی رنگ و تقریبا شفاف بوده و در رودخانه ها و دریاچه ی لوزون در فیلیپین یافت می شود. طول ماهی های نر بالغ بین 71/0 تا 96/0 سانتی متر و وزن آن ها بین 4 تا 5 میلی گرم است.

چهارشنبه 26/10/1386 - 19:58
پسندیدم 0
UserName