جامه پاک
توسط : sinashz1992
 

قسم بر جامه پاکی که از مهرت بتن دارم/فراموشت نخواهم کرد تا جان در بدن دارم

چهارشنبه 26/10/1386 - 19:19
پسندیدم 0
UserName