جهان بی رحم
توسط : sinashz1992

 

چون به روی دنیا دیده گشودم امر کردند که دوست بدار

اکنون  که دوست می دارم می گویند

فراموش کن!!!!!!!!!!!!

چهارشنبه 26/10/1386 - 19:18
پسندیدم 0
UserName