اویس قرنى
توسط : ali_firoozi

اویس قرنى

او شیفته خدا و مردى وارسته بود، وارسته از همه دلبستگى هاى مادى و بدور از همه آن چه مانع رؤیت جمال حق مى گردد. او یكى از زهاد نامى صدر اسلام به شمار مى رفت كه آوازه زهد و پرهیزگارى آنها، همه جا طنین افتكنده بود. زندگى او سراسر آمیخته با عشق و جذبه الهى بود و این معنى براى مردمى كه به این مرحله از شور و جذبه گام ننهاده و با مسائل سیر و سلوك آشنائى نداشتند مایه شگفتى مى شد، در مقابل عده اى هم به علت نداشتن روح بزرگ، درباره او غلو نموده پیرامون زندگى و شخصیت او قصه ها و حكایت ها ساخته و داستانهاى افسانه اى پرداختند او یكى از افرادر قبیله بنى مراد از یتره قرن بود و بدون آن كه پیامبر اسلام را ببیند اسلام آورد و هرگز موفق به دیدار پیامبر (صلى الله علیه و آله) نشد زیرا او مادرى داشت كه تمام زندگى و خوشى هایش در وجود او خلاصه مى شد. اویس فوق العاده به مادرش علاقه مند بود و چون مادر نیاز شدیدى به پرستارى داشت نتوانست مادر را رها كند و به مدینه مهاجرت نماید. گر چه او بس توفیق دیدار پیامبر (صلى الله علیه و آله) را نیافت ولى بسیارى از یاران بزرگ آن حضرت را ملاقات كرد از این رو، وى از "تابعین" محسوب مى شود، نه از "صحابه". پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله) مى فرماید: اویس بهترین و نیكوكارترین تابعین است و او مانند گنج گرانبهائى كه در اعماق زمین و زاویه خرابه ها، قرار گیرد، در محیط زندگى خود نا شناخته بود و با گمنامى و در كمال سادگى به سر مى برد ولى از آن جا كه هر گنجى، ممكن است روزى كشف شود، اویس نیز همیشه نا شناخته نماند، بلكه پیامبر (صلى الله علیه و آله) پرده از راز عظمت و شخصیت معنوى او برداشته او را به مسلمان معرفى نمود بارها پیامبر (صلى الله علیه و آله) به دیدار اویس قرنى اظهار اشتیاق مى كرد و مى فرمود: هر كس او را ببیند سلام مرا به او برسانید، گفتند: یا رسول الله! اویس قرنى كیست كه این مقدار بیاد او هستى و شوق دیدار او را در دل دارى و یاران خود را سفارش مى كنى كه سلام شما را به او برسانند؟ پیامبر (صلى الله علیه و آله) پاسخ دادند او با وجود عظمت و شخصیتى كه دارد، در نظر شما یك فرد عادى است، اگر از میان شما غائب گردد،هرگز سراغ او را نمى گیرید و اگر در انجمن شما حاضر شود به او اهمیت نمى دهید او در پیشگاه الهى مقام بزرگى دارد به طوریكه در روز رستاخیز در سایه شفاعت او قبایلى مانند "ربیعه" و "مضر" وارد بهشت مى شوند او مرا نمى بیند ولى به آئین من ایمان خواهد آورد و در ركاب خلیفه و جانشین من على بن ابیطالب كشته خواهد شد. اویس تنها یكى از یاران معمولى امیر المؤمنان (علیه السلام) نبود بلكه از حواریون آن حضرت به شمار مى رفت آرى او آن قدر لیاقت و عظمت داشت كه توانست مورد اعتماد شخصیت بزرگى مانند امیر مؤمنان (علیه السلام) واقع شده راز دار آن حضرت گردد. نا گفته پیداست كه بیعت شخصى مانند او پس با امیر المؤمنان (علیه السلام) شركت او در سپاه عراق و شهادت وى در ركاب على (علیه السلام) سند زنده دیگرى بر حقانیت امیر المؤمنان محسوب مى شود و موضوعى است كه در بررسى مزایا و مناقب امیر المؤمنان (علیه السلام) نمى توان آن را انكار نمود دروغ پردازان تاریخ براى آنكه شهادت اویس را در جنگ صفین انكار كنند تاریخ مرگ او را چند سال جلوتر كشیده ادعا نموده اند كه وى در زمان خلافت عمر در بازگشت از جنگ آذربایجان بیمار شد و با همان بیمارى از دنیا رفت و وقتى او را به خاك سپردند اثرى از قبر و صاحب قبر نیافتند. اویس در پاسخ شخصى كه از حال او پرسید گفت: "سوگند به خدا مرگ، و اندوه ها و رنج هاى آن و بیم از روز رستاخیز براى فرد با ایمان، جاى خوشحال باقى نگذاشته. پرداخت حقوق (مالى) الهى براى ما، درهم و دینارى، نیندوخته است و طرفدارى از حق و حقیقت، یك نفر دوست، در میان مردم براى ما به جا نگذاشته است، زیرا وقتى آن ها را به خوبى ها دعوت نموده و از بدى ها نهى مى كنیم از ما مى رنجند و به ما بد مى گویند و به هزار عیب و گناه متهم مى كنند و عده اى از مردم به ایمان نیز در این كار با آنها همكارى مى نمایند ولى هرگز اینان نمى توانند مانع مبارزه ما براى احقاق حق و نابودى باطل گردند. اویس در جنگ صفین جزء نیروهاى پیاده امیر المؤمنین (علیه السلام) بود. او با كمال رشادت و دلاورى به جنگ با دشمنان اسلام مى پرداخت و از كشتن و كشته شدن بیمى به خود راه نمى داد سرانجام در جبهه جنگ در ركاب امیر المؤمنان (علیه السلام) شربت شهادت نوشید و آخرین برگ حیات خود را با سطور خونین نوشت كه شهادت براى نیكان و پاكان پروازى به ابدیت است.
چهارشنبه 26/10/1386 - 19:7
پسندیدم 0
UserName