به سوی نور (سرباز کره ای در عراق، اسلام آوردن خود را علام کردند )
توسط : اوت

به سوی نور (سرباز کره ای در عراق، اسلام آوردن خود را علام کردند )

سرباز کره ای، اخیراً در عراق بعد از اینکه قرآن را مورد تحقیق وتلاوت قرار دادند و به حقانیت دین مبین اسلام پی بردند و اسلام آوردن خود را اعلام کردند.
ایشان در مورد اسلام آوردن این سربازان می افزاید: بعد از اینکه سربازان غسل نمودند و در صف واحد پشت سر  امام در یک صحنه بسیار زیبایی ایستادند، این زمانی بود که مفهوم واقعی تساوی و برابری در مقابل ذات باری تعالی متبلور و نمایان گردید. در این وقت بود که سربازان کلمه شهادت را به زبان عربی شنیدند و کلمه طیبه «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله» را به زبان آوردند.
همچنین گروهبان یکیم «بایک سیونگ» از یگان زیتون می گوید: من در رشته زبان عربی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و قرآن کریم را مورد مطالعه قرار دادم و قرآن مرا متاثر نمود و قصد کردم که اسلام آوردنم را علناً اعلام کنم.
ایشان در ادامه می افزایند: در بازگشت از عراق در مراسم های دینی شرکت خواهم نمود تا که هموطنانم را با خود همعقیده کنم و این را برایشان ثابت کنم که قدرت کره، قدرت انسان دوستی و خدمت است نه اشغالگری.
ایشان در آخر متذکر می شود که چون بیشتر مردم اربیل مسلمان بودند، من سربازان کره ای را اجازه دادم تا به مسجد بروند و با اسلام آشنایی پیدا کنند و به همین علت بسیاری از آنان از دین اسلام متاثر شدند و ایمان آوردند.

 

چهارشنبه 26/10/1386 - 17:52
پسندیدم 0
UserName