روزها . . . . . .
توسط : parandeh2

روزها بر گرد گل می گرد و شب بر گرد شمع/زندگی جز بر ره پروانه بسپردن خطاست./زهره/parandeh2/

چهارشنبه 26/10/1386 - 17:34
پسندیدم 0
UserName