خدا كند. . . .
توسط : parandeh2

خدا كند كه هیچكس ضعیف نباشد چه ظلمها به او روا دارند یا نسبتهای سوئ به او دهند./زهره/parandeh2/

چهارشنبه 26/10/1386 - 17:25
پسندیدم 0
UserName