چگونه بخوریم، چگونه بخوابیم؟
توسط : aftab
چگونه بخوریم، چگونه بخوابیم؟
 
متن:
   باید انسان یك مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بكند تا جنبه حیوانیت كمتر، و روحانیت قوت بگیرد، و میزان آنها را هم چنین فرمود: كه انسان اولا روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقّل مابین الغذائین نكند. ثانیا هر وقت غذا مى­خورد باید مثلا یك ساعت بعد از گرسنگى بخورد، و آن قدر بخورد كه تمام سیر نشود، این در كمّ (=مقدار) غذا. و اما كیفش (=چگونگی) باید غیر از آداب معروفه، گوشت زیاد نخورد، به این معنى كه شب و روز هر دو (هم برای ناهار و هم شام) نخورد، و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را یعنى هم روز و هم شب(خوردن گوشت) را ترك كند، و یكى هم اگر بتواند للتكلیف[1] بخورد، و لامحاله آجیل خور نباشد. و اگر بتواند روزه هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند. و اما تقلیل خواب مى­فرمودند شبانه روز شش ساعت بخوابد. و البته در حفظ لسان و مجانبت (=دوری) اهل غفلت اهتمام زیاد نماید. اینها در تقلیل حیوانیت كفایت مى كند.
 
منبع داستان: در آسمان معرفت: تذکره اوحدی از عالمان ربانی، علامه حسن حسن زاده آملی،به اهتمام محمد بدیعی، قم، تشیع ، ص 109، 108.
 
نکته­ها­:
1 برای سیر الی­الله باید در خواب و خور نیز مراقب خود بود بدین معنی که خور و خواب را نیز در جهت تکامل معنوی تنظیم نمود.
2  هر چه از حیوانیت کاسته شود بر روحانیت آدمی افزوده می­شود.
 
 


[1] برا ی ادای تکلیف بخورد یعنی  به خاطر حفظ جان از مرگ.
چهارشنبه 26/10/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName