آدم ابوالبشر با احترام به حضرت محمد صلى الله علیه وآله واهل بیتش نجات یافت
توسط : fgf

«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم» آدم از پروردگار خویش كلمایت را بیاموخت كه سبب پذیرفتن توبه او شد براى این كه خداى مهربان توبه پذیر است.
از پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله درباره كلماتى كه بر آدم علیه السلام القا شد و موجب پذیرش توبه اش گردید، سوال شد حضرت فرمود:
ساله بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین فتاب علیه و غفرله.
آدم خدا را به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم الصلاة و السلام خواند، پس خدا توبه او را پذیرفت و گناهى كه از او سر زده بود بخشودروزى كه به چنگ مرگ افتد بدنم
در كنج لحد اجل نمایم وطنم
از بهر شهادتین من بنویسید
الله محمد و على بر كفنم

 سوره بقره ، آیه 35.
ینابیع المودة ، باب 24، ص 95، حقاق الحق ، ج 9، ص 102، فضائل الخمسه ، ج 1، ص 170، الغدیر ج 7، ص 235، و فضائل الخمسه ، ج 1، ص 170، اثبات الوصیة ، چاپ قدیم ، ص ‍ 7.

چهارشنبه 26/10/1386 - 16:20
پسندیدم 0
UserName