دانستن
توسط : aftab
 
دانستن و توانستن!؟
حضرت امام جعفر صادق (ع) می­فرمایند:
هر کس سه جوانی دارد: جوانی تن، جوانی دل و جوانی فکر. اما افسوس که این سه هرگزهیچگاه با هم در یکجا جمع نمی شوند.
ابوسعید ابوالخیر گوید:
چون توانستم ندانستم چه سود
چون که دانستم  توانستم  نبود
بنجامین فرانکلین گفته است:
تراژدی زندگی آنست که ما زود بزرگ می شویم و دیر عاقل.
 
چهارشنبه 26/10/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName