جسارت ها به حرم مطهر امام حسین(ع)
توسط : fgf

جسارت اول : در عصر منصور دوانیقى به دستور مستقیم او كه یكى از ستمگران خودسر و قاتل امام صادق علیه السلام بود.

جسارت دوم : در عصر هارون الرشید یكى از خلفاى جور عباسى و قاتل حضرت امام موسى بن جعفر علیه السلام ، كه در سال 193 ق دستور داد حائر مطهر حسینى را به طور كلى تخریب و ویران كردند.

جسارت سوم : به دست متوكل ملعون كه به ترتیب در سالهاى 233 و 236 و 237 و 247 ق به حریم حسینى جسارت شد چنانكه از اساس آن را ویران كردند.جسارت چهارم : در عهد موفق خلیفه عصر عباسى به سال 273 ق

جسارت پنجم : در سال 269 ص به دست دزد گردنه گیرى به نام ضبة بن ممد اسدى كه رئیس یك دسته از دزدان وحشى بود.

جسارت ششم : در سال 407 ق حرم مطهر در اثر آتش سوزى تخریب گردید كه به احتمال قوى به دستور القادر بالله یكى دیگر از خلفاى عباسى كه كینه زیادى از آل علیهم السلام داشته رخ داد.

جسارت هفتم : در سال 529 ق بود كه خزانه و اشیاى گران قیمت و تزیینات حرم پاك سید شهیدان علیه السلام ، به دست ناپاك المستر یكى دیگر از خلفاى عباسى غارت شد.

جسارت هشتم : غارت حرم مقدس به دست حكام آل مشمعشع در تاریخ 858 ق

جسارت نهم : تجاوز و فاجعه تكان دهنده دلخراشى كه در حدود بیست هزار تن از شیعیان را به شهادت رسانید و به عنوان عاشوارى ثانى و كربلاى دوم نامیده شد این جسارت بزرگ به دست وهابیها به فرماندهاى عبدالعزیز بن سعود، در سال 1216 ق و در عید غدیر خم اتفاق افتاد.

جسارت دهم : تخریب و نابود كردن بزرگ ترین و با شكوهمندترین گلدسته حریم حسینى معروف به منارة العبد در سال 1354 ق.

این گلدسته چنان با شكوه و جلال بود كه از كلیه مناره هاى موجود در زیارتگاه هاى عراق بزرگ تر و باشكوه بود و بیش از شش قرن بود كه با جلالت و هیبت خاصى چشم هر بینده اى را از نقاط بسیار دور به خود خیره مى كرد تا این كه به سال مذكور به بهانه اى واهى از اساس ویران شد

 سیماى كربلا 132 به نقل از تاریخ كربلا نوشته عبدالجواد كلید دار، باب پنجم ، ص 191 251.

چهارشنبه 26/10/1386 - 16:6
پسندیدم 0
UserName