معجزه حسین
توسط : mandegary
هر آیتی از جانب حق معجزه ای بود
آن آیه كه هر دم كند اعجاز حسین است
چهارشنبه 26/10/1386 - 15:48
پسندیدم 0
UserName