كربلادر یك نگاه
توسط : fgf

با وجود این كه پیشنه تاریخى كربلا، بسیار قدیمى بوده و به دوران بابلیان مى رسد، ولى از آن جا كه مدارك تاریخى در این باب ناچیز و اندك است ، شناخت دقیقى را نمى توان از تاریخ كربلا پیش از اسلام به دست داد.
عراق تا سال 13 هجرى قمرى در زیر سلطه زمامداران ایران بود ، تا اینكه از همان سال 16 هجرى به تدریج ، تمام كشور عراق و در ضمن كربلا توسط خیل خروشان سربازان مسلمان گشوده شد و آزاد گشت از آن میان جنگ قادسیه كه در سال 14 هجرى اتفاق افتاد، معروف و مشهور است. عراق در طول تاریخ اسلام ، همیشه كشورى شیعه نشین و بستر بسى حوادث تاریخ ساز و مهد حماسه ها و مركز انقلاب هایى بس بزرگ و خونین بوده است ، تنها كافى است كه كتاب كربلا را ورق زده و كوفه را كه شهرى است از شهرهاى استان كربلا، در آیینه تاریخ به تماشا نشستت ، آن وقت است كه مى خواهید دید این خون نامه خاك ، سر به افلاك و ملكوت مى كشد و روایت از رویش آلاله ها دارد آلاله هایى كه هر یك در قیام خونبار ، خویش قیامت تاریخ را قنوت نور بسته اند و تاریخ را از تاریكى و جهان را از جهل و جور و بشر را از بند بندگى زور و زر و تزویر رهانیده اند.

امروز نیز على رغم خواست جهان خواران و حزب كثیف بعث كربلا ، كانون گرم آزادگان و غیور مردان است و چون روزگاران بسیار درخشان خویش ‍ مى رود كه حریم حماسه ها را پر حال و با حركت پاس دارد و چون كوه آتشفشان هر لحظه انتظار انفجارش مى رود و ما شیعیان به این امید زنده ایم كه شاهد انفجار نورى دیگر از كانون كربلائیان باشیم .

در حال حاضر، كربلا با فاصله 105 كیلومتر در جنوب غربى بغداد واقع شده و مركز استانى به نام استان كربلا خوانده مى شود

شهر حسین علیه السلام ، ص 7.

چهارشنبه 26/10/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName