دیگر اسامی کربلا
توسط : fgf

 نینوا، از اسمهاى معروف و قدیمى كربلاست.
9 موضع البلاء، یا موضع الابتلاء.
10 محل الوفاء
11 غاضریه
12 ماریه
13 قصر بنى مقاتل
14 عقر بابل
15 عمورا
16 صفورا
17 نوائح ، یعنى ناله ها و نوحه ها
18 شفائا، كه در عرف مردم شثاثه خوانده مى شود.
19 مدینه الحسین علیه السلام ، شهر حسین علیه السلام
 مشهد الحسین علیه السلام
 بقعه ماركه
و دیگر اسم هایى كه در كتابها نقل شده اند، و كربلا را مى شود حیرت آباد حماسه ها، عرش عشق ، قربانگاه عاشقان ، مسلخ عشق ، شهر شهادت ، مشهد شقایق ها، كعبه آلاله ها و... خواند.

 تراث كربلا، ص 20.
 تراث كربلاء، ص 21، 20، 19.

چهارشنبه 26/10/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName