...
توسط : fgf

5 طف الفرات ، كنار فرات .
6 طف .

7 شاطى الفرات ، این هر سه اسم تقریبا به یك معنى است و طف به زمینهاى كه مشرف دریا باشند یا در لب رودخانه قرار داشته باشند اطلاق مى شود سرزمین كربلا را به خاطر چند چشمه اى كه در آن بوده و كربلا را در كنار خویش گرفته بوند طف گفته اند چشمه هاى مانند: قطقطانیه ، رهیمه ، عین الجمل و نهر علقم

 شهر حسین علیه السلام ، ص 12.

چهارشنبه 26/10/1386 - 14:5
پسندیدم 0
UserName