شاعر چه زیبا سروده است
توسط : fgf
یا رب اگر زكرده ما پرده افكنى
ما را به خجلت ابدى رسوا كنى
یا رب همین بس است كه تمناى ما ز تو
هنگام مرگ دفن ما كربلا كنى

چنان كه گذشت زمین كربلا بر زمین مكه شرافت دارد و هنگامى كه زمین مكه به شرافت خانه خدا بودن بر خود مى بالید، خطاب شد: آرام باش كه افضلیت تو به خاطر خاك كربلا است و این مسلم است ، زیرا امام حسین علیه السلام علت مبقیه اسلام شد و اگر امام حسین علیه السلام نمى بود كسى حج خانه خدا نمى كرد پس زمین كربلا كه مدفن امام حسین علیه السلام است بر زمین مكه كه محل خانه كعبه است افضلیت دارد در اخبار مكرر نقل شده كه زمین كربلا 24 هزار سال پیش از زمین مكه حرم امن الهى بود و از این وقایع تمام پیامبران آگاه شدند و جبرئیل فرشته رحمت خدا همه رسولان را از زمین كربلا و وقایع آن آگاه ساخت .

از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده كه زمین كربلا قطعه اى از بهشت است و روز قیامت در بهشت مى گذارند و آن قطعه زمین مانند خورشید درخشان در بین زمین هاى بهشت منور است .

در تهذیب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت مى كند كه فرمود:
شاطى الواید الایمن كه خداوند در قرآن ذكر فرموده فرات است و بقعه مباركه كربلا است

زندگانى قمر بنى هاشم ، عماد زاده ، ص 214.

چهارشنبه 26/10/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName