فضائل كربلا و وجه تسمیه آن
توسط : fgf

كربلا یعنى آن خاك پاكى كه قدرت حق را در برابر باطل براى همیشه نشان داد.
كربلا یعنى آن خاكى كه تا قیام آل محمد صلى الله علیه و آله نداى اهل حق و هیهات منا الذله از آن بلند است.
كربلا یعنى آن بیابانى كه در نصف روز بساط خلافت آل ابى سفیان را به هم پیچید.
كربلا یعنى آن بستان سرسبزى كه همیشه به خون راد مردان عالم بشریت شاداب و با صفا و سرخ روست

 سرمایه سخن ، ج محرم ، مرحوم دكتر آیتى بیرجندى ، ص 150.

چهارشنبه 26/10/1386 - 13:38
پسندیدم 0
UserName