حدیث
توسط : 2Esteghlal2
حضرت امام جعفر صادق (ع) در تأویل آیۀ « یَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ تَتْبَعَها الرّادِفَةُ » ( روزی كه لرزاننده و زلزله ای بزرگ جهان را بلرزاند و به دنبال آن حادثه دومین رخ دهد) فرمودند: « لرزاننده حسین بن علی (ع) و حادثه دومین علی بن ابی طالب (ع)است. نخستین فردی كه قبر او شكافته شود و خاك را از سر می زداید حسین بن علی (ع) است».
چهارشنبه 26/10/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName