معنی دلتنگی
توسط : soroosh123
فقط كسی معنی دلتنگی را میفهمد , كه طعم وابستگی را چشیده باشد.
چهارشنبه 26/10/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName