سخنانی از امام حسین ع
توسط : 2Esteghlal2

*کسی که اندوه و گرفتاری مومنی را بر طرف کند خداوند اندوه و گرفتاریهای دنیا  و آخرت را از او برطرف می کند.


.چیزی که از ارزشتان بکاهد بر زبان جاری نکنید* 

از ستم کردن به کسی که در برابر تو یاوری جز خدا ندارد، بپرهیز*.*کسی که بخشنده باشد، بزرگ است و آن کسی که بخیل و تنگ نظر باشد خوار میشود


.*همانا نیازهای مردم به شما از نعمت های خوب خداست. پس در برآوردن نیازهای آنان کوتاهی نکنید


*جز به یكى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد


(تحف العقول ، ص 251)


*رستگـار نمی شود مـردمـى كه خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد *


(تاریخ طبرى،ص 1،ص 239)*بدرستی كه شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاك است *


(فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476)*عاجزترین مردم كسی است كه نتواند دعا كند *


(بحارالانوارج/ 93 ص/ 294)


 


*گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است *


(حیات امام حسین ج 1 /ص 183)

چهارشنبه 26/10/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName