ولایت تكوینى
توسط : fgf

لازمه اثبات ولایت و حكومت براى امام على علیه السلام این نیست كه مقام معنوى نداشته باشند براى امام علیه السلام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظیفه حكومت است و آن مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه علیهم السلام از آن یاد شده است : خلافتى است كه به موجب آن جمیع ذرات در برابر ولى امر خلاصه از ضروریات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه علیهم السلام نمى رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل اصولا رسول اكرم صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام طبق روایات پیش از این عالم انوارى بوده اند در ضلل عرش ، و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشته اند، و مقاماتى دارند الى ماشاءالله چنان كه در روایات معراج ، جبرئیل عرض مى كند:

لو دنوت ائمه لا حترقت هر گاه كمى نزدیك تر مى شدم سوخته بودم با این فرمایش كه :
ان لنا مع الله حالات لا یسع مللك مقرب و لا نبى مرسل .
ما با خدا حالاتى داریم كه نه فرشته مقرب آن را مى تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل .
این جزء اصول مذهب ماست كه ائمه علیهم السلام چنین مقاماتى دارند قبل از آنكه موضوع حكومت در میان باشد چنان كه به حسب روایات ، این مقامات معنواى براى حضرت زهرا علیهاالسلام و هم هست با این كه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضى و نه خلیفه .
این مقامات سواى وظیفه حكومت است از این رو وقتى مى گوییم
حضرت زهرا علیهاالسلام قاضى و خلیفه نیست لازمه اش این نیست كه مثل من و شماست یا بر ما برترى معنوى ندارد همچنین اگر كسى قایل شد كه النبى اولى بالمومنین من انفسهم سخنى درباره رسول اكرم صلى الله علیه و آله گفته بالاتر از این كه مقام ولایت و حكومت بر مومنان را دارد. حكومت اسلامى ، ص 68.

چهارشنبه 26/10/1386 - 11:43
پسندیدم 0
UserName