اشاره هاى مختلف امام علیه السلام به وظیفه خود
توسط : fgf

سیدالشهداء علیه السلام به وظیفه خدایى كه امتناع از بیعت بود آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بیكران و مقاومت ناپذیر بنى امیه و روحیه یزید پى برده بود و مى دانست كه لازم لاینفك خوددارى از بیعت ، كشته شدن اوست و انجام وظیفه خدایى شهادت را در دارد. و از این معنا در مقامات مختلف با تعبیرات گوناگون كشف مى فرمود.

در مجلس حاكم مدینه كه از وى بیعت مى خواست فرمود:
مثل من با مثل یزید بیعت نمى كند. هنگامى كه شبانه از مدینه بیرون مى رفت از جدش ‍ رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل فرمود كه در خواب به وى فرموده خدا خواسته (یعنى به عنوان تكلیف) كه كشته شوى.
در خطبه اى كه هنگام حركت از مكه خواند و در پاسخ كسانى كه مى خواستند آن حضرت را از حركت به سوى عراق منصرف سازند، همان مطلب را تكرار فرمود.
در پاسخ یكى از شخصیت هاى اعراب كه در راه اصرار داشت كه آن حضرت از رفتن به كوفه منصرف شود و گرنه قطعا كشته خواهد شد فرمود:
این راى بر من پوشیده نیست ، ولى اینان از من دست بردار نیستند و هر جا بروم و هر جا باشم مرا خواهند كشت .
برخى از روایات اگر چه معارض دارد یا از جهت سند خالى از ضعف نیست ولى ملاحظه اوضاع و احوال روز و تجربه و تحلیل قضایا آنها را كاملا تایید مى كند.

چهارشنبه 26/10/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName