عیب جویی.
توسط : sepidehr
هر کس باید اول عیوب خودرا ببیند بعد از دیگران عیب جویی کند.
چهارشنبه 26/10/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName