اثر امتناع از بیعت
توسط : fgf

از آن طرف امتناع از بیعت اثرى تلخ و ناگوار داشت ، زیرا قدرت هولناك و مقاومت ناپذیر وقت با تمام هستى خود بیعت مى خواست (بیعت مى خواست یا سر) و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از این روى كشته شدن امام علیه السلام در صورت امتناع در بیعت قطعى و لازمه لاینفك امتناع بود.
سید الشهداء علیه السلام نظر بر رعایت مصلحت اسلام و ملسمین تصمیم قطعى بر امتناع از بیعت و كشته شدن گرفت و بى محابا مرگ را بر زندگى ترجیح داد و تكلیف خدایى وى نیز امتناع از بیعت و كشده شدن بود.
و این است معناى آنچه در برخى روایات وارد است كه رسول خدا صلى الله علیه و آله در خواب به او فرمود:
خدا مى خواهد تو را كشته ببیند و نیز آن حضرت به بعضى از كسانى كه از نهضت منعش مى كردند فرمود:
خدا مى خواهد مرا كشته ببیند و به هر حال مراد مشیت است نه مشیت تكوینى ، زیرا چنانكه سابقا بیان كردیم مشیت تكوینى خدا تاثیرى در اراده و فعل ندارد.

چهارشنبه 26/10/1386 - 11:33
پسندیدم 0
UserName