فتح بغداد
توسط : fgf

شهر بغداد را منصور دوانیقى (از خلفاى عباسى) بنا كرد او در سال 145 ق ساختمان شهر را آغاز كرد و هزاران مهندس و معمار و بنا و كاگر فنى در آن به كار گمارده و در سال 149 ق ساختمان شهر پایان پذیرفت .

چهارشنبه 26/10/1386 - 11:21
پسندیدم 0
UserName