اشک
توسط : sinashz1992

اگه مثل اشک تو چشمام باشی برای موندنت تا اخر عمر گریه نمی کنم

چهارشنبه 26/10/1386 - 11:16
پسندیدم 0
UserName