رسول اكرم صلى الله علیه وآله و اخبار غیب
توسط : fgf

روایات بسیارى از طرق شیعه و سنى رسیده است كه رسول اكرم صلى الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام در موارد متعددى از غیب و وقایع آینده خبر داده اند.
ماه رمضان نزدیك مى شد، رسول اكرم صلى الله علیه وآله خطبه مفصلى خوانده و ضمن آن از عظمت و معنویت ماه رمضان سخن گفت قسمتى از فرائض و سنن را توضیح داد و مردم را به اداى وظایفشان تشویق كرد.
على علیه السلام مى فرماید: ضمن خطبه پیغمبر به پا خاستم و پرسیدم :
یا رسول الله ، چه عملى در ماه رمضان از همه برتر و بهتر است ؟در جواب فرمود:
اجتناب از گناه ، سپس رسول اكرم صلى الله علیه وآله گریه كرد، گفتم : یا رسول الله !چه چیز گریه ات آورد ؟
فرمود: گریه من براى مصیبتى است كه در این ماه بر تو وارد مى شود گویى مى بینم كه در پیشگاه خداوند نماز مى گزارى و شقى ترین مردم ضربتى به سرت مى زند كه ریشت از آن ضربت به خون خضاب مى شود على علیه السلام گفت :
یا رسول الله ! این حادثه در موقع سلامت دین من به من مى رسد ؟
فرمود: بلى در سلامت دینت.

چهارشنبه 26/10/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName